نظرسنجی

بازدیدکنندگان محترم در حال حاضر ،نظرسنجی فعالی وجود ندارد.

سوابق اجرایی و کاری

سوابق علمی و اجرایی : سوابق علمی و اجرایی

۱- مدرس دانشگاه

۲- دانشجوی دوره ی دکتری مدیریت استراتژیک

۳- کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

۴- کارشناس مهندسی عمران

۵ - عضو نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

۶ - عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

۷ - عضو انجمن پیمانکاران استان گلستان

۸ - عضو انجمن بتن ایران

۹ -اجرا و نظارت بیش از چندین هزار مترمربع پروژه های ساختمانی

۱۰ - مدیرعامل شرکت ساختمانی یورت گستر

۱۱ - مدیرعامل صندوق رفاه نظام مهندسی گنبد

۱۲ -عضو هیئت مدیره نظام مهندسی گنبد

۱۳ -عضو کمیته نظارت شورای فنی شهرستان گنبد

۱۴ -عضو کمیته کنترل نقشه نظام مهندسی گنبد به مدت دو سال

۱۵ - مدیر پروژه های ساختمانی شرکت مشیران به مدت هفت سال

۱۶ -عضو نظام فنی روستایی استان گلستان

۱۷ -عضو مجمع خیرین مدرسه ساز استان گلستان

۱۸ -عضو بنیاد مختومقلی فراغی

۱۹ -عضو انجمن مدیران استراتژیک ایران

۲۰ -عضو انجمن مدیران پروژه ایران

۲۱ -مسول دفتر نظام مهندسی ساختمان مراوه تپه

۲۲ -نماینده دستگاه نظارت ساختمان دانشگاه پیام نور در شهرستان کلاله وگالیکش

۲۳ -منتخب مردم حوزه مینودشت،گالیکش،کلاله و مراوه تپه در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی