نظرسنجی

بازدیدکنندگان محترم در حال حاضر ،نظرسنجی فعالی وجود ندارد.

سوالات متداول

 
-فعالیت رسمی مهندس شهرام غراوی از چه تاریخی است؟
 از هشتم خرداد 1395 
-آیا به امروز که هفتم خرداد 1395 است ، برای شهرستان های مینودشت،گالیکش، کلاله و مراوه تپه دفاتر ارتباط عمومی و مسئول این دفاتر انتخاب شده است؟
 خیر 
-راه های ارتباطی با نماینده مجلس را معرفی نمایید
  وب سایت www.gharravi.ir "کانال نماینده مجلس شرق گلستان" tarafdariazshahram@ "کانال کارآفرینی زنان در مجلس دهم" zanankarafarin@ و دفاتر ارتباط عمومی 
-وظیفه نماینده مجلس چیست؟
 بخش عمده وظیفه نماینده مجلس قانونگذاری و نظارت است و پرداختن به مسائلی که منفعت عمومی بیشتری دارد 
-مهندس شهرام غراوی در کدام کمیسیون تخصصی مجلس فعالیت دارند؟
 کمیسیون تخصصی عمران